Bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 69 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4. Bài 3: Tính giá trị biểu thức: a) 3257 + 4659 - 1300;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 - 1300;                b) 6000 - 1300 x 2;

c) (70850 - 50230) x 3;                d) 9000 + 1000 : 2.

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616

b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400

c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936                         b) x \(\times\) 2 = 4826

    x - 725 = 8259                              x : 3 = 1532

Phương pháp:

Áp dụng các quy tăc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

a) x + 875 = 9936                  x - 725 = 8259

    x = 9936 - 875                  x = 8259 + 725

    x = 9061                            x = 8984 

b) x \(\times\) 2 = 4826                     x : 3 = 1532

    x = 4826 : 2                        x = 1532 x 3

    x = 2413                             x = 4596

Bài 5

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Phương pháp:

- Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày ta lấy số chiếc ti vi sản xuất được trong 4 ngày chia cho 4.

- Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 7 ngày ta lấy chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày nhân với 7.

Cách giải:

Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   680 : 4 = 170 (chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   170 x 7 = 1190 (chiếc)

                                  Đáp số: 1190 chiếc .

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay