Bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4. Bài 3: Tính giá trị biểu thức: a) 3257 + 4659 - 1300;

Đề bài

3. Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 - 1300;                b) 6000 - 1300 x 2;

c) (70850 - 50230) x 3;                d) 9000 + 1000 : 2.

4. Tìm x

a) x + 875 = 9936                         

    x - 725 = 8259                             

b) \(x \times 2 = 4826\)

    x : 3 = 1532

5. Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Lời giải chi tiết

3. a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616

b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400

c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

4. a) x + 875 = 9936     

        x = 9936 - 875 

        x = 9061    

+) x - 725 = 8259      

    x = 8259 + 725   

    x = 8984   

b) \(x \times 2 = 4826\)

     x = 4826 : 2

     x = 2413

+) x : 3 = 1532

    x = 1532 x 3

    x = 4596

5. Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

              680 : 4 = 170 (chiếc)

    Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

              170 x 7 = 1190 (chiếc)

                                 Đáp số: 1190 chiếc .

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)