Bài 2 Tiết 26 trang 34 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Hướng dẫn giải:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là: 

15 - 3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

( 18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan