Bài 2 trang 32 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu

Giải bài 2 trang 32 SGK Toán 4. Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Đề bài

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học 2002 - 2000: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 bao nhiêu lớp?

- Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

- Nếu năm học 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm học 2002 - 2003 ít hơn năm học 2004 - 2005 bao nhiêu học sinh?

Lời giải chi tiết

a) Đỉnh của cột thứ nhất ghi 4.

Phía dưới của cột thứ hai ghi 2002 - 2003.

Đỉnh của cột thứ ba ghi số 6.

Đỉnh của cột thứ tư ghi số 4, phía dưới của cột thứ tư ghi 2004 - 2005.

b) Số học sinh lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 là:

                      \(6 - 3 = 3\) (lớp)

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2002 - 2003 của trường tiểu học Hòa Bình là:

                      \(35 \times 3 = 105\) (học sinh)

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2004 - 2005 của trường tiểu học Hòa Bình là:

                     \(32 \times 4 = 128\) (học sinh)

Số học sinh lớp Một năm hoc 2002 - 2003 ít hơn của năm học 2004- 2005 là 

                     \(128 - 105 = 23\) (học sinh).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu đồ (tiếp theo)