Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu

Giải bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4. Bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:

 

Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?

b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?

d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách?

e) Ai đọc nhiều sách nhất?

g) Ai đọc ít sách nhất?

h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ đề tìm số sách mỗi bạn đọc được và trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tìm số sách trung bình mỗi bạn đọc được ta lấy tổng số sách bốn bạn đọc được chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

a) Hiền đã đọc 33 quyển sách.

b) Hòa đã đọc 40 quyển sách.

c) Thực đã đọc được 25 quyển sách.

   Hòa đã đọc nhiều hơn Thực số quyển sách là:

                      \(40-25=15\) (quyển)

d) Trung đã đọc được 22 quyển sách. Thực đã đọc được 25 quyển sách.

    Trung đọc ít hơn Thực số quyển sách là:

                      \(25-22=3\) (quyển)

e) Ta có: \( 22<25<33<40\).

    Vậy Hòa đọc nhiều sách nhất.

g) Ta có: \( 22<25<33<40\).

    Vậy Trung đọc ít sách nhất.

h) Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là:

\((33 + 40+ 22 + 25) : 4 = 30\) (quyển) 

Bài 3

Một cửa hàng ngày đầu bán được \(120m\) vải, ngày thứ hai bán được bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\) số mét vải bán được trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

- Tính số mét vải bán trong ngày thứ hai ta lấy số mét vải bán trong ngày thứ nhất nhân với \(\displaystyle {1 \over 2}\).

- Tính số mét vải bán trong ngày thứ ba ta lấy số mét vải bán trong ngày thứ nhất nhân với \(2\).

- Tính số mét vải trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ta lấy tổng số mét vải bán được trong ba ngày chia cho \(3\).

Lời giải chi tiết:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

                   \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số mét vải là:

                   \(120 \times 2 = 240\;(m)\)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được số mét vải là: 

            \((120 + 60 + 240) :3 = 140\;(m)\)

                                       Đáp số: \(140m.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay