Để học tốt toán lớp 3 như là cuốn sách giải đầy đủ lớp 3 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, giải bài tập toán trong sgk lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000