Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) \(213 \times 3\) ;         b) \(374 \times 2\);               c) \(208 \times 4\).

2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

a) \(396 : 3\)            b) \(630 : 7\)              c) \(457 : 4\)                   d) \(724 : 6\) 

3. Quãng đường \(AB\) dài \(172m\), quãng đường \(BC\) dài gấp \(4\) lần quãng đường \(AB\) ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường \(AC\) dài bao nhiêu mét?

4. Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt \(450\) chiếc áo len. Người ta đã làm được \(1 \over 5\) kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

5. Tính độ dài mỗi đường gấp khúc \(ABCDE\), \(KMNPQ\):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2. 

Mẫu:

   

*) 9 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

*) Hạ 4 được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. Lấy 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2.

*) Hạ 8, được 28; 28 chia 4 được 7, viết 7. Lấy 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0. 


 

Lời giải chi tiết

1. 

2.

 3.

Tóm tắt:

Giải

Cách 1

Quãng đường \(BC\) dài:

\(172 \times 4 = 688\) (m)

Quãng đường \(AC\) dài:

\(172 + 688 = 860\) (m)

Đáp số: \(860\) m

Cách 2

Coi quãng đường \(AB\) là \(1\) phần thì quãng đường \(BC\) gồm \(4\) phần như thế:

Tổng số phần bằng nhau là:

\(1 + 4 = 5\) (phần)

Quãng đường \(AC\) dài:

\(172 \times 5 = 860\) (m).

 Đáp số: \(860\) m

4. 

Số chiếc áo len đã dệt là:

\(450 : 5 = 90\) (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

\(450 – 90 = 360 \) (chiếc áo)

 Đáp số: \(360\) chiếc áo.

5. 

Độ dài đường gấp khúc \(ABCDE\) là:

\(3 + 4 + 3 + 4 = 14\) (cm)

Độ dài đường gấp khúc \(KMNPQ\) là:

\(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

Hoặc \(3 \times 4 = 12\) (cm)

Đáp số: \(14\) cm và \(12\) cm

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 76 SGK Toán 3