Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) \(213 \times 3\) ;         b) \(374 \times 2\);               c) \(208 \times 4\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu:

   

*) 9 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

*) Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. Lấy 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2.

*) Hạ 8, được 28; 28 chia 4 được 7, viết 7. Lấy 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0. 

a) \(396 : 3\)            b) \(630 : 7\)              c) \(457 : 4\)                   d) \(724 : 6\) 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Quãng đường \(AB\) dài \(172m\), quãng đường \(BC\) dài gấp \(4\) lần quãng đường \(AB\) ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường \(AC\) dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

- Tính độ dài quãng đường BC : Lấy độ dài quãng đường AB nhân với 4.

- Tính độ dài quãng đường AC : Lấy độ dài quãng đường AB cộng với độ dài quãng đường BC vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường \(BC\) dài số mét là :

     \(172 \times 4 = 688\) (m)

Quãng đường \(AC\) dài số mét là :

    \(172 + 688 = 860\) (m)

                Đáp số: \(860\)m.

Cách khác :

Coi quãng đường \(AB\) là \(1\) phần thì quãng đường \(BC\) gồm \(4\) phần như thế:

Tổng số phần bằng nhau là:

 \(1 + 4 = 5\) (phần)

Quãng đường \(AC\) dài số mét là :

\(172 \times 5 = 860\) (m).

Đáp số: \(860\)m.

Bài 4

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt \(450\) chiếc áo len. Người ta đã làm được \(1 \over 5\) kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Kế hoạch : \(450\) chiếc áo

Đã làm : \(\dfrac{1}{5}\) kế hoạch

Còn phải : ........ chiếc áo ?

- Tìm số áo đã làm : Lấy số chiếc áo theo kế hoạch chia cho 5.

- Tìm số áo còn lại cần phải làm : Lấy số áo theo kế hoạch trừ đi số áo đã làm.

Lời giải chi tiết:

Số chiếc áo len đã dệt là:

\(450 : 5 = 90\) (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

\(450 – 90 = 360 \) (chiếc áo)

Đáp số: \(360\) chiếc áo.

Bài 5

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc \(ABCDE\), \(KMNPQ\):

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc \(ABCDE\) là:

     \(3 + 4 + 3 + 4 = 14\) (cm)

Độ dài đường gấp khúc \(KMNPQ\) là:

     \(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

  Hoặc \(3 \times 4 = 12\) (cm)

                  Đáp số: \(14\)cm và \(12\)cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 47 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 76 SGK Toán 3

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài