Bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125\(\ell\) dầu

Thùng thứ hai có: 135\(\ell\) dầu

Cả hai thùng có: ......\(\ell\) dầu ?

Phương pháp giải :

 - Đọc các thông tin và xác định các số đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với số lít dầu của thùng thứ hai.

Cách giải :

                        Cả hai thùng có số lít dầu là:

                         125 + 135 = 260 (\(\ell\))

                                      Đáp số: 260 lít.

Bài 4

Tính nhẩm :

a) 310 + 40  =            b)  400 + 50 =            c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                 305 + 45 =                 950 - 50 =  

   450 - 150 =                  515 - 15 =                  515 - 415 = 

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị các phép tính mà không cần đặt tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :           

a) 310 + 40  =  350           b)  400 + 50 =   450          c)  100 - 50 = 50

   150 + 250 =  400                305 + 45 =   350               950 - 50 =  900

   450 - 150 =   300                515 - 15 =  500                 515 - 415 = 100.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 6 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu