Bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Đề bài

 1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

4. Tính nhẩm

a) 310 + 40  =            b)  400 + 50 =            c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                 305 + 45 =                 950 - 50 =  

   450 - 150 =                  515 - 15 =                  515 - 415 = 

 


Lời giải chi tiết

1.

2. 

3.                                   Giải:

                     Cả hai thùng có số lít dầu là:

                         125 + 135 = 260 (l)

                                      Đáp số: 260 lít

4.              

a) 310 + 40  =  350           b)  400 + 50 =   450          c)  100 - 50 = 50

   150 + 250 =  400                305 + 45 =   350               950 - 50 =  900

   450 - 150 =   300                515 - 15 =  500                 515 - 415 = 100.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 6 SGK Toán 3