Bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125\(\ell\) dầu

Thùng thứ hai có: 135\(\ell\) dầu

Cả hai thùng có: ......\(\ell\) dầu ?

Phương pháp giải:

 - Đọc các thông tin và xác định các số đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với số lít dầu của thùng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (\(\ell\))

 Đáp số: 260 lít.

Bài 4

Tính nhẩm :

a) 310 + 40  =            b)  400 + 50 =

   150 + 250 =                 305 + 45 = 

   450 - 150 =                  515 - 15 =

            c) 100 - 50 = 

                950 - 50 =  

                515 - 415 = 

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị các phép tính mà không cần đặt tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 310 + 40  =  350      b)  400 + 50 =   450

   150 + 250 =  400           305 + 45 =   350

   450 - 150 =   300           515 - 15 =  500

          c)  100 - 50 = 50

               950 - 50 =  900

               515 - 415 = 100.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay