Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3. Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả.

Đề bài

1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a) 4129 + 4129 =

b) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 =

c) 1052 + 1052 + 1052 =

2. Số ?

Số bị chia

423

     

Số chia

3

3

4

5

Thương

 

141

2401

1071

3. Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

4. Viết số thích hợp vào ô trống :

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

     

Gấp 6 lần

678

     

 

Lời giải chi tiết

1.

a) 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

b) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 = 2007 x 4 = 8028

c) 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

2.

Số bị chia

423

423

9604

5355

Số chia

3

3

4

5

Thương

141

141

2401

1071

 Hướng dẫn :

Cột thứ nhất : 423 : 3 = 141

Cột thứ hai : 141 x 3 = 423

Cột thứ ba : 2041 x 4 = 9604

Cột thứ tư : 1071 x 5 = 5355

3. 

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là :

1025 x 2 = 2050 (lít)

Số lít dầu còn lại là :

2050 - 1350 = 700 (lít)

Đáp số: 700 l

4.

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

1021

1113

1015

Gấp 6 lần

678

6090

6642

6954

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 114 SGK Toán 3