Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3. Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả.

Lời giải chi tiết

1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a) 4129 + 4129 =

b) 1052 + 1052 + 1052 =

c) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 =

Phương pháp giải:

Viết phép cộng các số hạng giống nhau thành phép nhân với:

- Thừa số thứ nhất bằng giá trị của số hạng trong tổng.

- Thừa số thứ hai bằng giá trị của số số hạng giống nhau trong một tổng.

Cách giải:

a) 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

b) 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

c) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 = 2007 x 4 = 8028

2. Số ?

Số bị chia

423

     

Số chia

3

3

4

5

Thương

 

141

2401

1071

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Cách giải:

Số bị chia

423

423

9604

5355

Số chia

3

3

4

5

Thương

141

141

2401

1071

 Hướng dẫn :

Cột thứ nhất : 423 : 3 = 141

Cột thứ hai : 141 x 3 = 423

Cột thứ ba : 2041 x 4 = 9604

Cột thứ tư : 1071 x 5 = 5355

3. Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:
- Tìm số lít dầu có trong cả hai thùng.

- Tìm số lít dầu còn lại.

Cách giải:

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là :

1025 x 2 = 2050 (lít)

Số lít dầu còn lại là :

2050 - 1350 = 700 (lít)

Đáp số: 700 l.

4. Viết số thích hợp vào ô trống :

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

     

Gấp 6 lần

678

     

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị một số thêm 6 đơn vị thì ta lấy số đó cộng với 6.

- Muốn tìm giá trị một số gấp lên 6 lần thì ta lấy số đó nhân với 6.

Cách giải:

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

1021

1113

1015

Gấp 6 lần

678

6090

6642

6054

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 114 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu