Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3. Bài 2: Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau.

Đề bài

2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

3. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông?

4. Vẽ theo mẫu sau:

Lời giải chi tiết

2.

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).

3.

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như sau:

4. Vẽ theo hình mẫu đã cho

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hình vuông