Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3. Bài 1: Đọc các số.

Lời giải chi tiết

1. Đọc các số: \(7800; 3690; 6504; 4081; 5005\) ( theo mẫu).

Mẫu: \(7800\) đọc là bảy nghìn tám trăm.

Phương pháp giải:

Đọc số có bốn chữ số lần lượt từ hàng nghìn đến hàng đơn vị.

Cách giải:

+ \(3690\) đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

+ \(6504\) đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ \(4081\) đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ \(5005\) đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

2. Số?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(3000, 4000, 5000, …,…,…\).

b) \(9000, 9100, 9200,…,…,…\).

c)  \(4420, 4430, 4440,…,…,…\).

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số tròn nghìn, bắt đầu từ 3000 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Đếm xuôi các số tròn trăm, bắt đầu từ 9000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm xuôi các số tròn chục, bắt đầu từ 4420 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải:

a) \(3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000\).

b) \(9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500\).

c) \(4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu