Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3. Bài 1: Đọc các số.

Đề bài

1. Đọc các số: \(7800, 3690, 6504, 4081, 5005\) ( theo mẫu)

Mẫu: \(7800\) đọc là bảy nghìn tám trăm.

2. Số?


3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(3000, 4000. 5000, …,…,…\)

b) \(9000, 9100, 9200,…,…,…\)

c)  \(4420, 4430, 4440,…,…,…\)

Lời giải chi tiết

1.

+ \(3690\) đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

+ \(6504\) đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ \(4081\) đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ \(5005\) đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

2.

3. 

a) \(3000, 4000. 5000, 6000, 7000, 8000\)

b) \(9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500\)

c) \(4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 95 Toán 3