Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a)  7 x 1 =             7 x 8              7 x 6 =            7 x 5 =

     7 x 2 =             7 x 9 =          7 x 4 =             0 x 7 =

     7 x 3 =             7 x 7 =          7 x 0 =             7 x 10 =

b) 7 x 2 =              4 x 7 =           7 x 6 =            3 x 7 =           5 x 7 =

    2 x 7 =             7 x 4 =           6 x7 =              7 x 3 =          7 x 5 =

2. Tính:

a) 7 x 5 + 15                    b) 7 x 7 + 21

    7 x 9 +17                         7 x 4 + 32.

3. Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

4.

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét:............ =...........

5. Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;...                                  b) 56; 49; 42;...;....

Lời giải chi tiết

1.

a)

7 x 1 = 7            7 x 8  = 56            7 x 6 = 42             7 x 5 = 35

7 x 2 = 14          7 x 9 =  63            7 x 4 =  28            0 x 7 = 0

7 x 3 =  21         7 x 7 = 49             7 x 0 = 0               7 x 10 = 70

b)

7 x 2 = 14               4 x 7 =     28               7 x 6 =  42        3 x7 =  21               5 x 7 = 35

2 x 7 =    14            7 x 4 =   28                 6 x7 =   42        7 x 3 = 21               7 x 5 = 35.

Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.

2. 

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50                           b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21= 70

    7 x 9 + 17 = 63 + 17 = 80                               7 x 4 + 32 = 28 + 32 = 60.

3.

Số bông hoa có trong 5 lọ hoa là:

7 x 5 = 35 (bông hoa).

Đáp số: 35 bông hoa.

4. 

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7 x 4 = 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7.

5. 

a) 14; 21; 28; 35; 42.                 b) 56; 49; 42;35; 28.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 32 SGK Toán 3