Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 40 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

Đề bài

1. Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g+ 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

2. Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh ?

3. Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Lời giải chi tiết

1. 

\(744g  > 474g\)

\(305g < 350g\)

\(\underbrace {400g + 8g}_{408g} < 480g\)

\(450g < \underbrace {500g - 40g}_{460g}\)

\(\underbrace {1kg}_{1000g} > \underbrace {900g + 5g}_{905g}\)

\(\underbrace {760g + 240g}_{1000g} = \underbrace {1kg}_{1000g}\)

2. 

\(4\) gói kẹo cân nặng số gam là: 

\(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng số gam là:

\(520 + 175 = 695 (g)\)

Đáp số: \(695 g.\)

3. 

Đổi: \(1kg = 1000g\)

Sau khi dùng, số đường còn lại nặng số gam là:

\(1000 – 400 = 600 (g)\)

Mỗi túi đường nhỏ nặng số gam là:

\(600 : 3 = 200 (g)\)

Đáp số: \(200 g.\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 67 SGK Toán 3