Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 42 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g+ 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của mỗi vế rồi so sánh.

Cách giải :

\(744g  > 474g\)

\(305g < 350g\)

\(\underbrace {400g + 8g}_{408g} < 480g\)

\(450g < \underbrace {500g - 40g}_{460g}\)

\(\underbrace {1kg}_{1000g} > \underbrace {900g + 5g}_{905g}\)

\(\underbrace {760g + 240g}_{1000g} = \underbrace {1kg}_{1000g}\)

Bài 2

Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

1 gói kẹo : \(130g\)

1 gói bánh : \(175g\)

4 gói kẹo và 1 gói bánh : ... \(g\) ?

- Tính khối lượng 4 gói kẹo : Lấy khối lượng một gói kẹo nhân với 4. 

- Tính tổng kết quả vừa tìm được với khối lượng của một gói bánh.

Cách giải :

\(4\) gói kẹo cân nặng số gam là: 

      \(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng số gam là:

      \(520 + 175 = 695 (g)\)

                Đáp số: \(695 g.\)

Bài 3

 Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

Có : \(1kg\)

Dùng : \(400g\)

Còn lại chia đều vào 3 túi, 1 túi : ... \(g\) ?

- Đổi \(1kg\) ra đơn vị \(g\).

- Tìm khối lượng đường cô Lan còn lại sau khi làm bánh : Lấy khối lượng ban đầu trừ đi \(400g\).

- Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 3.

Cách giải :

        Đổi: \(1kg = 1000g\)

Sau khi dùng, số đường còn lại nặng số gam là:

      \(1000 – 400 = 600 (g)\)

Mỗi túi đường nhỏ nặng số gam là:

       \(600 : 3 = 200 (g)\)

                    Đáp số: \(200 g.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 67 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu