Bài 1, 2, 3 trang 161 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 161 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lời giải chi tiết

1. Tính:

Phương pháp giải: 
 
Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải:

 2. Số ?

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

 

 

 

Phương pháp giải: 

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô giá trị của tích.

Cách giải:

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963

3Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải: 

Tóm tắt: 

- Tìm khối lượng thóc chuyển được trong lần 2.

- Tìm khối lượng cả hai lần chuyển được.

 

Cách giải:

Cách 1 :

Số kilogam thóc chuyển lần sau :

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được :

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

Cách 2 :

Coi 27159 kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2  = 3 (phần)

Cả hai lần chuyển được là :

27150 x 3 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số