Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3. Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:

Phương pháp giải:

- Bán kính: Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm, nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính: OM, ON, OP, OQ.

    Đường kính: MN, PQ.

b) Bán kính: OA, OB

    Đường kính: AB.

Bài 2

Em hãy vẽ hình tròn có :

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm.

Phương pháp giải:

Dùng com pa để vẽ hình tròn:

- Mở com pa một khoảng bằng bán kính của hình tròn cần vẽ.

- Đánh dấu một điểm cố định trên vở, đặt tên và gọi là tâm.

- Đặt một chân cố định của com pa trùng với tâm, giữ cố định và quay chân còn lại một vòng, từ đó em thu được hình tròn với tâm và bán kính tùy ý.

Lời giải chi tiết:

Học sinh dùng compa để vẽ.

Bài 3

a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau:

b) Câu nào đúng, câu nào sai ?

- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD.

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM.

- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD.

Phương pháp giải:

a) Đánh dấu điểm M bất kì trên hình tròn, nối O với M.

    Qua O kẻ một đoạn thẳng, cắt đường tròn tại hai điểm, đặt tên là C và D.

b) Sử dụng kiền thức: Trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau và độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD (Sai, vì OC và OD đều là bán kính của hình tròn nên có độ dài bằng nhau).

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (Sai, vì OC và OM đều là bán kính của hình tròn nên có độ dài bằng nhau).

- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (Đúng vì trong một hình tròn thì độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 290 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.