Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 33 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3. Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn.

Đề bài

1. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:

2. Em hãy vẽ hình tròn có :

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm.

3.

a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau:

b) Câu nào đúng, câu nào sai ?

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD.

Lời giải chi tiết

1.

a) OM, ON, OP, OQ là bán kính; MN, PQ là đường kính.

b) OA, OB là bán kính; AB là đường kính.

2.

Học sinh dùng compa để vẽ.

3.

a)

b) Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

    Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

    Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính