Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.

a)Tính nhẩm:

3 x 4 = 

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 = 

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm:

  200 x 2 =            300 x 2 =

   200 x 4 =           400 x 2 =

  100 x 5 =            500 x 1 = 

2. Tính theo mẫu:

 Mẫu : 4 x 3 + 10 = 12 + 10  = 22

a) 5 x 5 + 18 ;                     b) 5 x 7 - 26;                    c) 2x 2 x 9.

3. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

4. Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Lời giải chi tiết

1.

a)

3 x 4 = 12

2 x 6 = 12 

4 x 3 = 12 

5 x 6 = 30 

3 x 7 = 21

2 x 8 = 16 

4 x 7 = 28 

5 x 4 = 20 

3 x 5 = 15

2 x 4 = 8 

4 x 9 = 36 

5 x 7 = 35 

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18 

4 x 4 = 16 

5 x 9 = 45

b) Tính nhẩm

  200 x 2 = 400              300 x 2 = 600

  200 x 4 = 800              400 x 2 = 800

  100 x 5 = 500              500 x 1 = 500

2.

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

3. 

Giải

Số ghế trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 ( ghế)

Đáp số: 32 ghế

4. 

Giải

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 x 3 = 300 (cm)

Đáp số: 300 cm

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập các bảng nhân