Lý thuyết ôn tập các bảng nhân

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng

Kiến thức cần nhớ :

+ Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng hoặc phép nhân và phép trừ, ta thực hiện phép nhân trước rồi thực hiện phép cộng hoặc phép trừ sau.

+ trong biểu thức có chứa hai phép nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan