Bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 3. Bài 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Đề bài

Bài 1. Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Bài 2. Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

Bài 3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá trị tiền ít nhất? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết bao nhiêu tiền?

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

1.

Học sinh cộng nhẩm và trả lời:

a) Chú lợn a có 6200 đồng

b) Chú lợn b có 8400 đồng

c) Chú lợn c có 4000 đồng

2. 

a) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng

b) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng

c) Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng

d) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng. Hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

3. 

a) Vật có giá tiền ít nhất là quả bóng bay

    Vật có giá tiền nhiều nhất là lọ hoa

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết 2500 đồng

             (1000 + 1500  = 2500)

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là 4700 đồng

           (8700 – 4000 = 4700)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tiền Việt Nam - Phần 3 - Toán 3