Bài 1, 2, 3, 4 trang 178 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 40 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178 SGK Toán 3. Bài 1. Viết số liền trước của mỗi số sau.

Đề bài

1. a) Viết số liền trước của mỗi số sau : 8270; 35461; 10000.

    b) Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:

            42963; 44158; 43669; 44202

A. 42 963           B. 44 158            C. 43 669               D. 44 202

2. Đặt tính rồi tính:

8129 + 5936       49154 – 3728                4605 x 4               2918 : 9

3. Một cửa hàng có 840 cái bút chì, đã bán được \(\frac{1}{8}\) số bút chì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bút chì ?

4. Xem bảng dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

a) Mỗi cột của bảng trên cho biết những gì?

b) Mỗi bạn Nga, Mỹ Đức mua những loại đồ chơi nào và số lượng mỗi loại là bao nhiêu?

      Mẫu: Bạn Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô

c) Mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền

d) Em có thể mua những loại đồ chơi nào, với số lượng mỗi loại là bao nhiêu để phải trả 20000 đồng?

Lời giải chi tiết

1.

a) Số liền trước của 8270 là 8269

    Số liền trước của 35461 là 35460

    Số liền trước của 10000 là 9999

b) Khoanh vào chữ D: 44202

2. 

3. 

Số bút chì đã bán được là:

840 : 8 = 105 (bút chì)

Số bút chì cửa hàng còn lại  là:

840 – 105 = 735 (bút chì)

Đáp số: 735 bút chì.

4. 

a) Hướng từ trái sang phải

Cột 1 nêu tên người mua hàng.

Cột 2 nêu giá tiền mỗi búp bê và số lượng búp bê của từng người mua

Cột 3 nêu giá tiền mỗi ô tô và số ô tô của từng người mua

Cột 4 nêu giá tiền mỗi máy bay và số máy bay của từng người mua

Cột 5 nêu tổng số tiền phải trả của từng người mua

b) Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô

    Mỹ mua 1 bút bê, 1 ô tô , 1 máy bay

    Đức mua 1 ô tô và 3 máy bay

c) Mỗi bạn phải trả 20000 đồng

d) Với 20000 đồng em có thể mua 4 ô tô và 2 máy bay hoặc 1 búp bê và 4 ô tô, hoặc mua 1 ô tô và 3  máy bay, hoặc mua 1 búp bê, 1 ô tô và 1 máy bay.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan