Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3897; 3898;….;…;…;…

b) 24686; 24687;…;…;…;…

c) 99995; 99996;…;…;…;…

2. Tìm \(x\):

a) \(x+ 1536 = 6924\)                            b) \(x – 636 = 5618\)

c) \(x\times 2 = 2826\)                           d)  \(x : 3 = 1628\)

3. Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

4.

Lời giải chi tiết

1. 

a) 3897; 3898; 3899, 3900, 3901, 3902

b) 24686; 24687; 24688; 24689; 24690; 24691

c) 99995; 99996; 99997; 99998; 99990; 100000

2.  

a) \(x + 1536 = 6924\)

    \(x\quad\quad    = 6924 - 1536\)

    \(x\quad\quad  = 5388\)

 b)  \(x – 636 = 5618\)

       \(x \quad\quad = 5618 + 636\)

       \(x\quad\quad = 6254\)

c) \(x\times 2 = 2826\)

    \(x \quad\quad= 2826 : 2\)

    \(x\quad\quad= 1413\)

d)  \(x : 3 = 1628\)

     \(x \quad= 1628 \times 3\)

     \(x\quad= 4884\)

3.

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

315 : 3 = 105(m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

105 x 8 = 840 (m)

Đáp số: 840 m.

4. 

loigiaihay.com

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 149 SGK Toán 3