Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3897; 3898;….;…;…;….

b) 24 686; 24 687;…;…;…;….

c) 99 995; 99 996;…;…;…;….

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số, bắt đầu từ số đầu tiên của dãy rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 3897 ;  3898 ;  3899 ;  3900 ; 3901 ; 3902.

b) 24 686 ;  24 687 ;  24 688 ;  24 689 ;  24 690;  24 691.

c) 99 995 ;  99 996 ;  99 997 ;  99 998 ;   99 999 ;  100 000. 

Bài 2

 Tìm \(x\):

a) \(x+ 1536 = 6924\)                                  b) \(x – 636 = 5618\)

c) \(x\times 2 = 2826\)                                      d)  \(x : 3 = 1628\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 1536 = 6924\)

                  \(x   = 6924 - 1536\)

                  \(x= 5388\)

 b)  \(x – 636 = 5618\)

                \(x = 5618 + 636\)

                 \(x= 6254\)

c) \(x\times 2 = 2826\)

            \(x = 2826 : 2\)

            \(x= 1413\)

d)  \(x : 3 = 1628\)

           \(x= 1628 \times 3\)

           \(x= 4884\)

Bài 3

Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương, biết số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

3 ngày: 315m

8 ngày: ? m

- Tìm số mét mương đào được trong 1 ngày.

- Tìm số mét mương đào được trong 8 ngày. 

Lời giải chi tiết:

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

                 315 : 3 = 105 (m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

                 105 x 8 = 840 (m)

                              Đáp số: 840m.

Bài 4

Phương pháp giải:

Chia hình đã cho thành các hình tam giác nhỏ, mỗi hình bằng với hình tam giác đã cho.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 338 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay