Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3. Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Đề bài

Bài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Lời giải chi tiết

1.

+ Hình \(MNPQ\) và hình \(RSTU\) là hình chữ nhật

+ Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật

2. 

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât \(ABCD\) có : \(AB = CD = 4cm\)

                                               \(AD = BC = 3cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNPQ\) có: \(MN = PQ = 5cm\)

                                             \(MQ = NP = 2cm\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan