Bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 SGK Toán 3. Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật ?

Phương pháp giải:

Tìm hình tứ giác có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

+ Hình \(MNPQ\) và hình \(RSTU\) là hình chữ nhật.

+ Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật.

Bài 2

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ, đo độ dài bốn cạnh của hình chữ nhật đã cho.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât \(ABCD\) có :

             \(AB = CD = 4cm\)

             \(AD = BC = 3cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNPQ\) có:

             \(MN = PQ = 5cm\)

             \(MQ = NP = 2cm\).

Bài 3

Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên

(\(DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm\)).

Phương pháp giải:

- Xác định các hình chữ nhật có trong hình đã cho.

- Dựa vào kiến thức : Hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau và chiều rộng bằng nhau để tìm độ dài của các cạnh.

Lời giải chi tiết:

+ Hình chữ nhật \(ABMN\) có chiều  dài \(AB = MN = 4cm\) và có chiều rộng \(AM = BN = 1cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNCD\) có chiều dài \(MN = DC = 4cm\) và chiều rộng \(MD = NC = 2cm\).

+ Hình chữ nhật \(ABCD\) có chiều dài \(AB = DC = 4cm\) và có chiều rộng \(AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm\).

Bài 4

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật 

Phương pháp giải:

 Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng thích hợp vào hình đã cho để tạo thành hình tứ giác có bốn góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như hình dưới đây:


Bình chọn:
4.5 trên 122 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.