Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 3. Bài 1: Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Đề bài

1. Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh ?

2. Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?

3. Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Lời giải chi tiết

1.

 Tóm tắt:

 

 

Giải:

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là:

15 + 8 = 23 ( tấm)

Đáp số: 23 tấm.

 

2.

Giải:

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

18 + 6 = 24 ( lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

18 + 24 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít.

 

3. 

Có thể nêu bài toán như sau:

Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao đó cân nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

Giải:

Bao ngô nặng số ki-lô-gam là:

27 + 5 = 32 (kg)

Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là:

27 + 32 = 59 (kg)

Đáp số: 59 kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài toán giải bằng hai phép tính