Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.2 trên 19 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a) 24 : 6                    30 : 5                     15 : 3                     20 : 4

b) 32 : 5                    34 : 6                     20 : 3                     27 : 4

3. Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có \({1 \over 3}\) số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3                                    C. 1

B. 2                                     D. 0

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 ( học sinh).

Đáp số: 9 học sinh

4. 

Khoanh tròn vào chữ B: 2

Giải thích: Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1, hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 30 SGK Toán 3