Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau (theo mẫu).

Đề bài

1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu):

Mẫu : \(284 + 10 = 294\)

Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

a)   \( 125 + 18\)

b)    \(161 – 150\)

c)    \( 21  \times 4\)

d)    \( 48 : 2\)

2. Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào ?

Lời giải chi tiết

1.

a) \(125 + 18 = 143\)

Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\)

b) \(161 – 150 = 11\)

Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\)

c) \(21 \times 4 = 84\)

Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\)

d) \(48 : 2 = 24\)

Giá trị của biểu thức \(48 : 2\) là \(24\).

2. 

 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Làm quen với biểu thức