Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 51 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 3. Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người...

Đề bài

1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay.

2. Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán \(\frac{1}{3}\)  số áo. Hỏi cửa  hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo ?

3. Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trồng 20500 cây, tổ đã trồng \(1 \over 5\) số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

4. Điền Đ hoặc S

a) 96 : 4 x 2 = 24 x 2 = 48  

b) 96 : 4 x 2 = 96 : 8 = 12

c) 96 : (4 x 2 ) = 96 : 8 = 12

Lời giải chi tiết

1.

Cách 1 : số dân của xã năm ngoái là :

 5236 + 87 = 5323 (người)

Số dân của xã năm nay là :

5323 + 75 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người.

2. 

Số áo đã bán là :

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại là :

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Đáp số: 830 cái áo.

3. 

Số cây đã trồng là :

20500 : 5 = 4100 (cây)

Số cây còn phải trồng theo kế hoạch là :

20500 – 4100 = 16400 (cây)

Đáp số: 16400 cây

4. 

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan