Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

3 x 4  =

  2 x 5  =

 5   x 3 =

4 x 2 =

12 : 3 =

10 : 2  =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5  =

15 : 5 =

8 : 4 =

2. Tính nhẩm:

400 : 2 =

800 : 2 =

600 : 3 =

300 : 3 =

400 : 4 =

800 : 4 =

3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

4. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Lời giải chi tiết

1. 

3 x 4 =12

2 x 5  =10

 5   x 3 =15

4 x 2 =8

12 : 3 =4

10 : 2  =5

15 : 3 =5

8 : 2 =4

12 : 4 =3

10 : 5  =2

15 : 5 =3

8 : 4 =2

2.

400 : 2 = 200

800 : 2 =400

600 : 3 = 200

300 : 3 = 100

400 : 4 = 100

800 : 4 = 200

3.  

Giải

Số cốc trong mỗi hộp là:

24 : 4 = 6 ( cốc).

Đáp số: 6 cốc

4. Có thể nối phép tính với kết quả của nó như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập các bảng chia