Bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 38 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000  + 5000 =

8000 + 2000 =

2. Tính nhẩm (theo mẫu):

2000 + 400 =

9000 + 900 =

300 + 4000 =

600 + 5000 =

7000 + 800 =

3. Đặt tính rồi tính:

a) 2541 + 4238

    5348 + 936

b) 4827 + 2634

    805 + 6475

4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. 

4000 + 3000 = ?

Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

Vậy 4000 + 3000 = 7000

2. 

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

Lời giải chi tiết

1.

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000

6000 + 2000 = 8000

4000  + 5000 =  9000

8000 + 2000 = 10 000

2.

2000 + 400 = 2400

9000 + 900 = 9900

300 + 4000 = 4300

600 + 5000 = 5600

7000 + 800 = 7800

3. 

4.

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

432 x 2 = 864 (l)

Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là:

432 + 864 = 1296(l)

Đáp số: 1296 l

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 103 SGK Toán 3