Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một cửa hàng có 36 550kg xi măng, đã bán \(\dfrac{1}{5}\) số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng ?

Phương pháp giải:

Có: 36 550kg

Đã bán: \(\dfrac{1}{5}\) số xi măng

Còn lại: ? kg.

- Khối lượng xi măng cửa hàng đã bán bằng 36 550kg chia 5.

- Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi măng bằng 36 550kg trừ đi khối lượng xi măng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam xi măng là:

36 550 : 5 = 7310 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi măng là:

36 550 – 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240kg.

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736 : 3

    30507 + 27876 : 3

b) (35281 + 51645) : 2

    (45405 – 8221) : 4

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì tính theo thứ tự phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

(35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) : 4 = 37184 : 4 = 9296

Bài 4

Phương pháp giải:

Chia hình cần tạo thành các hình tam giác nhỏ đã cho.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 298 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay