Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 22 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lời giải chi tiết

1. Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép chia lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

2. Một cửa hàng có 36 550kg xi măng, đã bán \(\dfrac{1}{5}\) số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng ?

Phương pháp giải:

Có: 36 550kg

Đã bán: \(\dfrac{1}{5}\) số xi măng

Còn lại: ? kg.

- Khối lượng xi măng cửa hàng đã bán bằng 36 550kg chia 5.

- Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi măng bằng 36 550kg trừ đi khối lượng xi măng đã bán.

Cách giải:

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam xi măng là:

36 550 : 5 = 7310 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi măng là:

36 550 – 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240kg.

3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736 : 3

    30507 + 27876 : 3

b) (35281 + 51645) : 2

    (45405 – 8221) :4

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức theo thứ tự : Biểu thức trong ngoặc; Nhân, chia; Cộng, trừ.

Biểu thức không có ngoặc và chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì em làm theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải:

69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

(35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) :4 = 37184 : 4 = 9296

4. 

Phương pháp giải:

Chia hình cần tạo thành các hình tam giác nhỏ đã cho.

Cách giải:

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số