Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 3. Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có.

Đề bài

1.Tính chu vi hình chữ nhật có:

Chiều dài \(10cm\), chiều rộng \(5 cm\)

Chiều dài \(27cm\), chiều rộng \(12m\)

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài \(35m\), chiều rộng \(20m\). Tính chu vi mảnh đất đó.

3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) lớn hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

B. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bé hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

C. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Lời giải chi tiết

1.

Chu vi hình chữ nhật là:

a) \((10 + 5) \times 2 = 30 (cm)\)

b) \((27 + 13) \times 2 = 80 (cm)\).

2.

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

\((35+20 ) \times 2 = 110 (m)\)

Đáp số: \(110\,m\) 

3. 

Khoanh vào CChu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Vì :

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng :

\((63 + 31) \times 2 = 188 (m)\)

Chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\) bằng :

\((54 + 40 ) \times 2 = 188 (m)\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chu vi hình chữ nhật