Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm

a)  6 x 6 =             6  x 9 =             6 x 7  =               6  x 8  =

   36 : 6 =              54  : 6 =           42  : 6 =             48  : 6 =

b) 24 : 6 =             18  : 6 =           60  : 6 =              6  : 6 = 

   6 x 4 =               6 x 3 =              6 x 10 =               6 x 1 =

2. Tính nhẩm:

16 : 4 =                     18 : 2 =                             24 : 6 = 

16 : 2 =                     18 : 6 =                             24 : 4 = 

12 : 6 =                     15 : 5 =                             35 : 5 =

3. May 6 bộ quần áo như nhau hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải ?

4. Đã tô màu vào \({1 \over 6}\)  hình nào?

Lời giải chi tiết

1.

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

 a) 6 x 6 = 36

     36 : 6 = 6

b) 24 : 6 = 4

    6 x 4 = 24

6  x 9 = 54

54  : 6 = 9

18  : 6 = 3

6 x 3 = 18

6 x 7  = 42

42  : 6 = 7

 60  : 6 = 10

6 x 10 = 60

6  x 8  = 48 

48  : 6 = 8

6  : 6 = 1

6 x 1 = 6

 ( Chú ý: Nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

2. 

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

16 : 4 = 4                     18 : 2 =   9                         24 : 6 = 4

16 : 2 =  8                    18 : 6 =   3                         24 : 4 = 6

12 : 6 =  2                    15 : 5 =  3                          35 : 5 = 7

3. 

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3 m.

4.

Đã tô màu vào \({1 \over 6}\)  hình 2, hình 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 25 SGK Toán 3