Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Tìm giá trị phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

846

630

840

964

850

Bài 2

Tìm \(x\) :

a) \(x : 3 = 212\)                   b) \(x : 5 = 141\)

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a)\(x : 3 = 212\)                       

         \(x= 212\times 3\)                   

         \(x=    636\)                           

b) \(x  : 5 = 141\)

          \(x= 141\times 5\)

          \(x=      705\)  

Bài 3

Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Một hộp: 120 cái kẹo

4 hộp: ... cái kẹo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo của một hộp nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Bốn hộp như thế có số cái kẹo là:

120 x 4 = 480 (cái kẹo)

Đáp số: 480 cái kẹo.

Bài 4

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125\(\ell\), người ta đã lấy ra 185\(\ell\) dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có: 3 thùng

1 thùng : 125\(\ell\) dầu

Lấy ra: 185\(\ell\)

Còn lại: ? \(\ell\).

Phương pháp giải

- Số lít dầu có trong ba thùng = Số lít dầu của một thùng x 3.

- Số lít dầu còn lại = Số lít dầu của ba thùng - Soosl ít dầu lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Cả 3 thùng có số lít dầu là:

125 x 3 = 375 (\(\ell\))

Còn lại số lít dầu là:

375 – 185 = 190 (\(\ell\))

Đáp số: 190 \(\ell\).

Bài 5

Viết ( theo mẫu):

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

   

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

   

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 403 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.