Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.Tính nhẩm:

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

2.Tính nhẩm:

8 x 5  =

8 x 4  =

8  x 6 =

8 x 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 =

3. Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

4. Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Lời giải chi tiết

1. 

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

80 : 8 = 10

40 : 8 =5

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

48 : 6 = 8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

 2. 

8 x 5  = 40

8 x 4  = 32

8  x 6 = 48

8 x 3 = 24

40 : 8 = 5

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

32 : 4 = 8

48 : 6 = 8

24 : 3 = 8

 ( Chú ý : Mối quan hệ giữa nhân và chia).

3.

Chiều dài của mỗi mảnh vải là :

32 : 8 = 4 (m)

Đáp số: 4 m

4.

Số mảnh vải cắt được là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 8