Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị các phép chia trong bảng chia 8 rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

80 : 8 = 10

40 : 8 =5

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

48 : 6 = 8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

Bài 2

Tính nhẩm:

8 x 5  =

8 x 4  =

8  x 6 =

8 x 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 = 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép nhân.

- Điền nhanh giá trị của hai phép chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

8 x 5  = 40

8 x 4  = 32

8  x 6 = 48

8 x 3 = 24

40 : 8 = 5

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

32 : 4 = 8

48 : 6 = 8

24 : 3 = 8

 (Chú ý : Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

Bài 3

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Tấm vải: 32m

Cắt thành: 8 mảnh

1 mảnh: ... m ?

Phương pháp giải

Độ dài của mỗi mảnh = Độ dài của mảnh vải : 8.

Lời giải chi tiết:

Mỗi mảnh vải dài số mét là :

32 : 8 = 4 (m)

Đáp số: 4 m.

Bài 4

Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Tấm vải: 32m

Mỗi mảnh: 8m

Số mảnh: ... mảnh ?

Phương pháp giải

Số mảnh vải =  Độ dài của mảnh vải : Độ dài của một mảnh.

Lời giải chi tiết:

Cắt được thành số mảnh vải là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 263 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.