Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 23 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3. Bài 1: Trong hình bên...

Đề bài

1. Trong hình bên:

a)   Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b)    M là điểm ở giữa hai điểm nào?

       N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

       O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

2. Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M  là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng  EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

3. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.

Lời giải chi tiết

1.

a) A, M ,B là ba điểm thẳng hàng

   M, O, N là ba điểm thẳng hàng

   C, N, D là ba điểm thẳng hàng

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

    N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

    O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

2. 

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

e) Đúng

3.

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng  AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng