Bài 1, 2, 3 trang 37, 38 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 37, 38 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải :

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Cách giải :

Bài 2

Giải bài toán (theo bài giải mẫu) :

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Giải:

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

  40 : 4 = 10 (quả)

    Đáp số: 10 quả.

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm đáp án ta lấy thời gian làm bằng tay chia cho 5.

Cách giải :

Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

   30 : 5 = 6 (giờ)

        Đáp số: 6 giờ.

Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB  giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm.

Phương pháp giải :

a) Tìm độ dài đoạn thẳng CD bằng cách lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho 4.

    Dùng thước kẻ vẽ đoạn thẳng CD theo độ dài vừa tìm được.

b) Tìm độ dài đoạn thẳng CD bằng cách lấy độ dài đoạn thẳng AB trừ đi 4cm.

    Vẽ đoạn thẳng MN theo độ dài vừa tìm được.

Cách giải :

a) Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm.

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 40 phiếu

Các bài liên quan: - Giảm đi một số lần

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài