Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 3. Bài 1: Viết các số (theo mẫu)

Đề bài

1. Viết các số (theo mẫu):

a) \(9731; 1952; 6845; 5757; 9999\)

Mẫu: \(9731 = 9000 + 700 + 30 + 1\) 

b) \(6000; 2000; 4700; 8010; 7508.\)

Mẫu: \(6006 = 6000 + 6\)

2. Viết các tổng (theo mẫu):

a) \(4000 + 5000 + 60 + 7\)

    \(3000 + 600 + 10 + 2\)

    \(7000 + 900 + 90 + 9\)

    \(8000 + 100 + 50 + 9\)

    \(5000 + 500 + 50 + 5\)

Mẫu : \(4000 + 500 + 60 + 7 = 4567\)

b) \(9000 + 10 + 5\)

    \(4000 + 400 + 4\)

    \(6000 + 10 + 2\)

     \(2000 + 20\)

     \(5000 + 9\)

Mẫu : \(9000 + 10 + 5 = 9015\)

3. Viết số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị.

b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục

c) Tám nghìn, năm trăm

4. Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau.

Lời giải chi tiết

1. 

a) \(1952 = 1000 + 900 + 50 + 2\)

    \(6845= 6000 + 800 + 40 + 5\)

    \(5757 = 5000 + 700 + 50 + 7\)

    \(9999 = 9000 + 900 + 90 + 9\)

b) \(6006 = 6000 + 6\)

    \(2002 = 2000 + 2\)

    \(4700 = 4000 + 700\)

    \( 8010 = 8000 + 10\)

    \(7508 = 7000 + 500 + 8\)

2. 

a) \(3000 + 600 + 10 + 2 = 2612\)

    \(7000 + 900 + 90 + 9 = 7999\)

    \(8000 + 100 + 50 + 9 = 8159\)

    \(5000 + 500 + 50 + 5 = 5555\)

b) \(4000 + 400 + 4 = 4404\)

    \(6000 + 10 + 2 = 6012\)

    \(2000 + 20 = 2020\)

    \(5000 + 9 = 5009\)

3.

a) \(8555\)

b) \(8550\)

c) \(8500\)

4.

Các số là: \(1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 96 Toán 3