Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.1 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính

a) 5482 - 1956                    b)   9996 - 6669

    8695 - 2772                          2340 - 512

3. Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

4. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

Tóm tắt:

Có : 4283m

Đã bán : 1635m

Còn :…m?

Giải

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648(m)

Đáp số: 2648 m

4. 

Thực hiện theo các bước sau:

+ Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm (bằng thước vẽ)

+ Chia nhẩm : 8cm : 2 = 4cm

+ Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ các số trong phạm vi 10000