Bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết theo mẫu:

Phương pháp giải:

- Viết số: Lần lượt từ trái sang phải là hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết theo mẫu:

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

 

 

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

 

 

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Phương pháp giải:

Viết số: Xác định các chữ số hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị ở cách đọc rồi viết số.

Đọc số: Lần lượt đọc số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm

27155

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một

89371

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Bài 3

Số?

36 520 ; 36 521 ; .. ; … ;… ;36 525 ;…

48 183 ; 48 184 ;… ;.. ;48 187 ;… ;…

81 317 ;… ;… ;… ; 81 321 ;.. ;..

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 36 520 ; 36 521 ; 36 522 ; 36 523 ; 36 524 ; 36 525 ; 36 526.

b) 48 183 ; 48 184 ;48 185; 48 186 ; 48 187 ; 48 188; 48 189.

c) 81 317 ;81 318 ; 81 319; 81 320 ;  81 321 ; 81 322 ; 81 323.

Bài 4

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch :

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số tròn nghìn rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 143 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay