Bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết

1. Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

16 305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16 500

 

62 007

 

62 070

 

71 010

 

71 001

 

 

Phương pháp giải:

Đọc số lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

Viết số

Đọc số

16 305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16 500

Mười sáu nghìn năm trăm

62 007

Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy

62 070

Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi

71 010

Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười

71 001

Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

 2. Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87 115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

 

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

 

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

 

Tám mươi bảy nghìn

 

Phương pháp giải:

Xác định giá trị của các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số có năm chữ số.

Cách giải:

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87 115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

87 105

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

87 001

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

87 500

Tám mươi bảy nghìn

87 000

3. Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào?

Phương pháp giải: 

Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần về giá trị lần lượt ứng với các chữ cái từ A đến K.

Cách giải:

4. Tính nhẩm:

a) 4000 + 500 =                 b) 4000 – (2000 – 1000) =

    6500 – 500 =                      4000 – 2000 + 1000 =

    300 + 2000  x 2 =               8000 – 4000 x 2 =

   1000 + 6000 : 2 =               (8000 – 4000) x 2 =

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số tròn nghìn: Tính với các chữ số hàng nghìn rồi viết thêm vào kết quả ba chữ số 0 ở tận cùng.

Cách giải: 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a)  4000 + 500 = 4500                    b)   4000 – ( 2000 – 1000 ) = 3000

     6500 – 500 =  6 000                           4000 – 2000 + 1000 = 3 000

    300 + 2000 x 2 = 4300                        8000 – 4000 x 2 = 0

   1000 + 6000 : 2 = 4000                       (8000 – 4000) x 2 = 8000

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 145 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu