Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 25 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2.Có \(234\) học sinh xếp hàng, mỗi hàng có \(9\) học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

3. Viết (theo mẫu).

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

 

 

 

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

1. 

 

2. 

Số hàng có tất cả là:

\(234 : 9 = 26\) (hàng)

Đáp số: \(26\) hàng

3.

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 111kg

600 giờ : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số