Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

35 : 5  =           28 : 7 =           24 : 6 =            21 : 3 =

35 : 7 =            28 : 4 =           24 : 4 =            21 : 7 =

Phương pháp giải :

Nhẩm các phép tính theo các bảng chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

35 : 5  = 7        28 : 7 = 4          24 : 6 =  4         21 : 3 = 7

35 : 7 = 5         28 : 4 = 7          24 : 4 = 6          21 : 7 = 3

Bài 2

Tìm \(x\) :

a) 12 : \(x\) = 2               b) 42 : \(x\) = 6                       

c) 27 : \(x\) = 3               d) 36 : \(x\) = 4                       

e) \(x\) : 5 = 4                 g) \(x\times 7\) = 70 

Phương pháp giải :

- Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Trong phép nhân, muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải :

a) 12 : \(x\) = 2                      b) 42 : \(x\) = 6              

           \(x\) = 12 : 2                          \(x\) = 42 : 6                 

           \(x\) =    6                              \(x\) =     7                    

c) 27 : \(x\) = 3                     d) 36 : \(x\) = 4                       

           \(x\) = 27 : 3                         \(x\) = 36 : 4                     

           \(x\) =     9                            \(x\) =    9                      

e) \(x\) : 5 = 4                      g) \(x\times 7\) = 70 

    \(x\)      = 4 \(\times\) 5                          \(x\) = 70 : 7

    \(x\)      =   20                             \(x\) =    10

Bài 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Phương pháp giải :

- Trong phép chia hết, nếu giữ nguyên số bị chia, thương càng lớn khi số chia càng bé và ngược lại.

- Chú ý : Số chia có giá trị khác 0.

Cách giải :

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0. Vậy số chia bằng 1

    Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7.

    Ta có: 7 : 7 = 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 38 phiếu

Các bài liên quan: - Tìm số chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài