Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.Tính nhẩm:

35 : 5  =                  28 : 7 =                    24 : 6 =                   21 : 3 =

35 : 7 =                   28 : 4 =                    24 : 4 =                   21 : 7 =

2.Tìm x

a) 12 : x = 2                       b) 42 : x = 6                       

c) 27 : x = 3                       d) 36 : x = 4                       

e) x : 5 = 4                         g) \(x \times 7\) = 70 

3.

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Lời giải chi tiết

1. 

35 : 5  =    7              28 : 7 =    4                24 : 6 =  4         21 : 3 = 7

35 : 7 =     5              28 : 4 =   7          24 : 4 =     6              21 : 7 = 3

2.

a) 12 : x = 2                         b) 42 : x = 6              

           x = 12 : 2                             x = 42 : 6                 

           x =    6                                 x =     7                    

c) 27 : x = 3                         d) 36 : x = 4                       

           x = 27 : 3                             x = 36 : 4                     

           x =     9                                x =    9                      

e) x : 5 = 4                            g) \(x\times 7\) = 70 

    x      = 4 x 5                             x     = 70 : 7

    x      =   20                               x     =    10

3.

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0.Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm số chia