Bài 1, 2, 3, 4 trang 121 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 121 SGK Toán 3. Bài 1: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây.

Đề bài

1. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI,XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX.

2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

 

3. Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XI

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

4. Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã.

Lời giải chi tiết

1.

Đọc như sau :

Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi.

2.

Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

3.

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau :

II, IV, V, VI, VII, IX, XI.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau :

XI, IX, VII, VI, V, IV, II.

4. 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ,XII.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Làm quen với chữ số La Mã