Bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính

6 x 4 = 

6 x 6 = 

6 x 8 = 

 6 x 1 = 

6 x 3 = 

6 x 5 = 

6 x 9 = 

6 x 2 = 

6 x 7 = 

6 x 10 = 

0 x 6 = 

6 x 0 = 

 

2. Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

 

36

     

60

 

 

Lời giải chi tiết

1. Tính

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

2. 

Giải:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Đáp số: 30 lít

3. 

Các số cần điền vào ô trống tạo thành bảng sau:

6

12

18

24

36

42

48

54

60

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng nhân 6