Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3. Bài 1: Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

1. Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi ví.

- Đơn vị tiền Việt Nam là đồng. 

Cách giải:

Ví a có 50000 đồng,       ví b có 90000 đồng

Ví c có 90000 đồng,       ví d  có 14500 đồng

Ví e có 50700 đồng.

2. Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền mẹ đã tiêu (tổng giá tiền của chiếc cặp xách và bộ quần ào).

Tìm số tiền cô bán hàng trả lại mẹ thì ta lấy 50 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Cách giải: 

Số tiền mẹ trả để mua chiếc cặp và một bộ quần áo là :

15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng.

3. Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng :

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

 

 

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền cần điền vào bảng, ta lấy giá tiền của một quyển nhân với số cuốn.

Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.

Cách giải:

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

2400 đồng

3600 đồng

4800 đồng

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

 

 

 

100 000 đồng

 

 

 

70 000 đồng

 

 

 

Phương pháp giải:

Lấy số lượng tờ tiền thích hợp sao cho tổng giá trị của các tờ tiền bằng số cho trước.

Cách giải: 

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

2

1

1

100 000 đồng

1

2

1

70 000 đồng

0

1

1

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tiền Việt Nam - Phần 4 - Toán 3