Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 (Luyện tập - Tiết 2) SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 33 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 3. Bài 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Đề bài

1. Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

2. Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát bền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

3. Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km.

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

..giờ

Quãng đường đi

4 km

..km

..km

…km

20km

4. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) 32 chia 8 nhân 3;                  b)  45 nhân 2 nhân 5;

c) 49 nhân 4 chia 7;                  d)  234 chia 6 chia 3.

Lời giải chi tiết

1.

Số tiền để mua một quả trứng là:

4500 : 5 = 900 (đồng)

Số tiền để mua ba quả trứng là:

900 x 3 = 2700 (đồng).

Đáp số: 2700 đồng.

2.

Số viên gạch lát nền mỗi căn phòng là :

2250 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát nền 7 căn phòng là :

425 x 7 = 2975 (viên)

Đáp số: 2975 viên.

3. 

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

5 giờ

Quãng đường đi

4 km

8 km

16 km

12 km

20km

4. 

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12

b) 45 x 2  x 5 = 90 x 5 = 450

c) 49  x 4 : 7 = 196 : 7 = 28

d) 234 : 6 : 3 = 39  : 3 = 13

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 129 - Tiết 2 SGK Toán 3