Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 (Luyện tập - Tiết 2) SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 3. Bài 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền của một quả trứng.

- Tìm giá tiền của 3 quả trứng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

5 quả trứng: 4500 đồng

3 quả trứng : ? đồng

Bài giải

Mua một quả trứng như thế hết số tiền là:

   4500 : 5 = 900 (đồng)

Mua ba quả trứng như thế hết số tiền là:

   900 x 3 = 2700 (đồng)

              Đáp số: 2700 đồng.

Bài 2

Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

Phương pháp giải:

- Tìm số viên gạch để lát nền 1 căn phòng.

- Tìm số viên gạch để lát nền 7 căn phòng như thế.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 căn phòng : 2550 viên gạch

7 căn phòng : ? viên gạch.

Bài giải

Mỗi căn phòng cần số viên gạch lát nền là :

   2550 : 6 = 425 (viên)

7 căn phòng như thế cần số viên gạch lát nền là :

    425 x 7 = 2975 (viên)

        Đáp số: 2975 viên gạch

Bài 3

Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm quãng đường đi được ta lấy số giờ đã cho nhân với 4.

- Muốn tìm thời gian đi hết quãng đường dài 20km thì ta lấy quãng đường đó chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) 32 chia 8 nhân 3;                                  b)  45 nhân 2 nhân 5;

c) 49 nhân 4 chia 7;                                  d)  234 chia 6 chia 3.

Phương pháp giải:

Lần lượt viết số và phép tính theo thứ tự đã cho rồi tính lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3

                   = 12

b) 45 x 2  x 5 = 90 x 5

                     = 450

c) 49  x 4 : 7 = 196 : 7

                    = 28

d) 234 : 6 : 3 = 39  : 3

                     = 13.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 732 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.