Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm

 42 : 6 = 

54 : 6 = 

12 : 6 = 

 24  : 6 = 

36  : 6 = 

6  : 6 = 

 48  : 6 = 

 18  : 6 = 

 60  : 6 = 

 30  : 6 = 

30  : 5= 

30  : 6 = 

 

 2. Tính nhẩm:

 6 x 4 = 

24 : 6 =

24 : 4 =

 6 x 2 =

12 : 6 =

12 : 2 =

 6 x 5 =

30 : 6 =

30 : 5 =

6 x 1 =

6 : 6 =

6 :1 =

 

3. Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy xăng - ti mét?

4. Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?

Lời giải chi tiết

1.

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

 42 : 6 = 7

54 : 6  = 9

12 : 6 = 2

 24  : 6 = 4 

36  : 6 = 6

6  : 6 = 1

 48  : 6 = 8

 18  : 6 = 3

 60  : 6 = 10

 30  : 6 = 5

30  : 5= 6

30  : 6 = 5


2. 

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

 6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

 6 x 2 =12

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

 6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

6 x 1 = 6

6 : 6 = 1

6 :1 = 6

( Có thể nhận xét : Lấy tích chia cho một thừa được thừa số kia).

3.

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm).

Đáp số: 8 cm

4. 

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 ( đoạn)

Đáp số: 8 đoạn.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 6