Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Đề bài

1. Số ?

2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

8357…8257                               3000 + 2 …. 3200

36478….36488                          6500 + 200 …6621

89429….89420                         8700 – 700…8000

8398…10010                            9000 + 900…10 000

3. Tính nhẩm

a)     8000 – 3000 =                                b)  3000 x 2 =

         6000 + 3000 =                                     7600 -  300 =

         7000 + 500 =                                       200 + 8000 : 2 =

         9000 + 900 + 90 =                               300 + 4000 x 2 =

4. a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

    b) Tìm số bé nhất có năm chữ số.

5. Đặt tính rồi tính:

a)     3254 + 2473                         b)        8460 : 6

        8326 – 4916                                    1326 x 3


Lời giải chi tiết

1.

 

2. 

a) 8357 > 8257                        b) 3000 + 2 < 3200

    36478 < 36488                        6500 + 200  > 6621

    89429 > 89420                        8700 – 700 = 8000

    8398 < 10010                          9000 + 900 < 10 000

3. 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a)     8000 – 3000 =        5000                       b)  3000 x 2 = 6000

         6000 + 3000 =         9000                         7600 -  300 = 7300

         7000 + 500 =         7500                           200 + 8000 : 2 = 4200

         9000 + 900 + 90 =   9990                         300 + 4000 x 2 = 8300

4. 

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10000.

5. 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 148 SGK Toán 3