Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số ?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số thêm 1, 100, 1 000 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

a) 8357 … 8257

    36 478 …. 36 488 

    89 429 …. 89 420 

    8398 … 10 010  

b) 3000 + 2 ... 3200

    6500 + 200  ... 6621

    8700 – 700 ... 8000

    9000 + 900 ... 10 000

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Số có số chữ số giống nhau: So sánh từng cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 8357 > 8257

    36 478 < 36 488 

    89 429 > 89 420

    8398 < 10 010

b) 3000 + 2 < 3200

    6500 + 200  > 6621

    8700 – 700 = 8000

    9000 + 900 < 10 000

Bài 3

Tính nhẩm

a)     8000 – 3000 = 

         6000 + 3000 = 

         7000 + 500 = 

         9000 + 900 + 90 =

  b)  3000 x 2 = 

        7600 - 300 = 

        200 + 8000 : 2 = 

       300 + 4000 x 2 =

Phương pháp giải:

- Cộng các số tròn nghìn: Cộng các số hàng nghìn rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

- Nhân, chia các số tròn nghìn với số có một chữ số: Nhân hoặc chia số hàng nghìn với số chia rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

Lời giải chi tiết:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a)     8000 – 3000 = 5000

         6000 + 3000 = 9000

         7000 + 500 = 7500 

         9000 + 900 + 90 = 9990

  b)  3000 x 2 = 6000

        7600 - 300 = 7300

        200 + 8000 : 2 = 200 + 4000 = 4200

       300 + 4000 x 2 = 300 + 8000 = 8300

Bài 4

a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

b) Tìm số bé nhất có năm chữ số.

Phương pháp giải:

- Viết số lớn nhất có 5 chữ số: Giá trị các chữ số trong mỗi hàng bằng 9.

- Viết số bé nhất có 5 chữ số: Giá trị chữ số hàng nghìn bằng 1 và các chữ số của hàng khác thì bằng 0.

Lời giải chi tiết:

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10000.

Bài 5

Đặt tính rồi tính:

a) 3254 + 2473                         b)  8460 : 6

    8326 – 4916                             1326 x 3

Phương pháp giải:

- Viết phép tính:

- Tính theo đúng thứ tự đã học.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 291 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.