Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Đề bài

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

\(\dfrac{1}{4}\) 

6

3

 

 

10

2

 

 

2. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

3. Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng ?

Lời giải chi tiết

1. 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

\(\dfrac{1}{4}\) 

6

3

2

\(\dfrac{1}{2}\) 

10

2

5

\(\dfrac{1}{5}\) 

2.

Số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên số lần là :

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ở ngăn trên bằng \(\dfrac{1}{4}\)  số sách ở ngăn dưới.

3.

a) Có 1 ô vuông màu xanh, 5 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông màu trắng.

b) Có 2 ô vuông màu xanh, 6 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông màu trắng.

c) Có 2 ô vuông màu xanh, 4 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 4 : 2 = 2 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông màu trắng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn