Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 3. Bài 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki–lô–mét ?

Phương pháp giải:

- Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh = Quãng đường từ nhà đến chợ huyện x 3

- Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh = Quãng đường từ nhà đến chợ huyện + quãng đường từ  chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là :

                  5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là:

                  5 + 15 = 20 (km)

                           Đáp số: 20km.

Bài 2

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra \(\dfrac{1}{3}\) số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có : \(24\ell\) mật ong

Lấy ra : \(\dfrac{1}{3}\) số lít mật ong

Còn lại : ... \(\ell\) mật ong ?

 

- Số lít mật ong đã lấy ra =  Số lít mật ong ban đầu chia cho 3.

- Số lít mật ong còn lại = Số lít mật ong ban đầu - Số lít mật ong đã lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (\(\ell \))

Trong thùng còn lại số lít mật ong là :

24 – 8 = 16 (\(\ell \))

Đáp số: 16\(\ell \).

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn thêm (bớt) một số đơn vị thì ta cộng (trừ) số đơn vị.

- Thực hiện các phép tính thích hợp theo chiều từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 283 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.