Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 3. Bài 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km...

Đề bài

1. Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki–lô–mét ?

2.Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra \(\dfrac{1}{3}\) số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

3. Số?

Lời giải chi tiết

1. 

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là:

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20km.

2. 

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (\(\ell \))

Trong thùng còn lại số lít mật ong là :

24 – 8 = 16 (\(\ell \))

Đáp số: 16\(\ell \).

3. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)