Bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3. Bài 1: Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Đề bài

1. Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

2. Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?

3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

4. Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hêt 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

1. 

Chiếc ví a có 6300 đồng,  chiếc ví b có 3600 đồng

Chiếc ví c có 10 000 đồng,  chiếc ví d có 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất

2. 

a) Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

  Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

b) Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng  và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng

  Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng  và hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

c) Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

   Hoặc : Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

3.

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kẹo

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ, hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kẹo

4. 

Mẹ mua hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 132 SGK Toán 3