Bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3. Bài 1: Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số tiền có trong mỗi ví.

- So sánh rồi trả lời ví nào có số tiền cao nhất.

Lời giải chi tiết:

Số tiền ở chiếc ví a là 1000 + 5000 + 100 + 200 = 6300 đồng.

Số tiền ở chiếc ví b là 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 100 = 3600 đồng.

Số tiền ở chiếc ví c là 5000 + 2000 + 2000 + 500 + 500 = 10 000 đồng

Số tiền ở chiếc ví d là 2000 + 2000 + 5000 + 200 + 500 = 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất.

Bài 2

Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?

Phương pháp giải:

Lấy các tờ tiền, tính tổng rồi điều chỉnh thêm hoặc bớt các tờ giấy bạc để được kết quả bằng số tiền bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng.

  Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

b) Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng

  Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng; hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

c) Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

   Hoặc : Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng.

Bài 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua được một đồ vật nào ?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua được những đồ vật nào ?

Phương pháp giải:

- Tìm đồ vật có giá tiền bằng số tiền Mai đang có.

- Tính tổng giá tiền của các đồ vật bằng số tiền Nam đang có rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kéo.

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kéo.

Bài 4

Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền mẹ đã tiêu bằng tổng giá tiền của một hộp sữa và một gói kẹo.

- Tìm số tiền cô bán hàng phải trả lại bằng cách lấy 10 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 hộp sữa: 6700 đồng

1 gói kẹo: 2300 đồng

Đưa: 10000 đồng

Trả lại: .... đồng?

Bài giải

Mẹ mua hộp sữa và gói kẹo hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 473 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.