Bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích hình vuông.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

a) 7cm          

b) 5cm

Phương pháp giải:

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình vuông là :

       7 x 7 = 49 (cm2)

                  Đáp số: 49cm2.

b) Diện tích hình vuông là :

      5 x 5 = 25 (cm2)

                  Đáp số: 25cm2.

Bài 2

Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích của một viên gạch hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

- Tìm diện tích của mảng tường được ốp thêm bằng diện tích của một viên gạch nhân với 9.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Viên gạch hình vuông cạnh 10 cm

9 viên gạch: ...cm2?

Bài giải

Diện tích một viên gạch men là : 

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là :

100 x 9 = 900 (cm2)

       Đáp số: 900cm2.

Bài 3

Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình;

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông EGHI.

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với hai.

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

So sánh số có chứa cùng một đơn vị đo: So sánh tương tự như với các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

            5 x 3 = 15 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

          (5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Diện tích hình vuông EGHI là :

          4 x 4 = 16 (cm2)

Chu vi hình vuông EGHI là :

         4 x 4 = 16 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông EGHI. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình vuông EGHI

Nhận xét: Hình vuông và hình chữ nhật có cùng chu vi, nhưng hình vuông có diện tích lớn hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 1048 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay