Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 22 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Lời giải chi tiết

1. Số?

a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80 000;…;100 000

b) 10 000; 11 000; 12 000;…;…;….;16 000;…;…;…;....

c) 18 000; 18 100; 18 200; …;…;…;…; 18 700;…;…;….

d) 18 235; 18 236;…;…;…;….

Phương pháp giải:

Đếm cách các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc các số liên tiếp rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải: 

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80 000; 90 000;100 000.

b) 10 000; 11 000; 12 000; 13 000; 14 000; 15 000 ;16 000; 17 000; 18 000; 19 000; 20 000.

c) 18 000; 18 100; 18 200; 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 19 000.

d) 18 235; 18 236; 18 237; 18 238; 18 239; 18 240.

2. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Phương pháp giải:

Đếm cách 10 000 đơn vị, bắt đầu từ số 40 000 rồi điền số còn thiếu vào dưới mỗi vạch.

Cách giải: 

 3. Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

 

12 534

 

 

43 905

 

 

62 307

 

 

39 999

 

 

99 999

 

Phương pháp giải:

- Số liền trước của số a thì có giá trị ít hơn a một đơn vị.

- Số liền sau của số a thì có giá trị nhiều hơn a một đơn vị. 

Cách giải:

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

62 306

62 307

62 308

39 998

39 999

40 000

99 998

99 999

100 000

 4. Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Tất cả : 7000 chỗ ngồi

Đã ngồi: 5000 chỗ ngồi

Còn lại: ? chỗ ngồi.

Muốn tìm sân vận động đó còn lại bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi thì ta lấy 7000 trừ đi số chỗ đã có người ngồi.

Cách giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ ngồi)

Đáp số: 2000 chỗ ngồi.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 100000 - Luyện tập

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu